ניתן לשלוח שאלות תוך כדי המצגת בכפתור הירוק למטה (WhatsApp)